Workshop | Artificial Intelligence and Neuroscience in Education

[English version HERE]

Atelier de lucru | Inteligența Artificială și Neuroștiința în Educație

Scop | prezentarea oportunităților de publicare în revista cu acces deschis “BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE”.

Scopul acestui jurnal este de a crea legături între cercetători din domenii științifice diferite, cum ar fi Informatica și Neurologia. De fapt, există o mulțime de subiecte, cum ar fi Inteligența artificială, Științele cognitive și Neuroștiințele care se pot intersecta în studiul creierului și a funcțiilor sale inteligente.

Jurnalul este indexat în Web of Science, de Clarivate Analytics (Thomson-Reuters): http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2067-3957

Coordonatori |

  • Editor-in-chief Lector dr. Bogdan PĂTRUȚ – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România
  • Editor: Emilia STET, Academia EduSoft, România

Co-organizatori | Centrul de Cercetari Socio-Umane  LUMEN și Centrul de Conferințe LUMEN (Asociația LUMEN) Iași, România

Participare | Participare gratuită. Pentru înregistrarea ca auditor, vă rugăm să ne trimiteți intenția dvs. la lumeninternational15@gmail.com împreună cu următoarele informații:

  • Numele complet
  • instituție de afiliere
  • adresa de email
  • numar de telefon

[English version HERE]

Workshop | Artificial Intelligence and Neuroscience in Education

Aim of the workshop | the presentation of the publication opportunities in the open access journal “BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE”.

The aim of this journal is to create links between researchers from apparently different scientific fields, such as Computer Science and Neurology. In fact, there are a lot of topics such as Artificial Intelligence, Cognitive Sciences and Neurosciences that can intersect in the study of the brain and its intelligent functions.

The journal is indexed in Web of Science, by Clarivate Analytics (Thomson-Reuters):

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2067-3957

Chairs |

Editor- in -chief Lecturer PhD Bogdan PĂTRUȚ – “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania

Editor: Emilia STET, Academia EduSoft, Romania

Co-organizers | LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences & LUMEN Conference Center (LUMEN Association) Iasi, Romania

Participation | Free of charge participation

Registration as auditor | for registration as auditor please send us your intention at lumeninternational15@gmail.com together with following information:

  • full name
  • institution of affiliation
  • email address
  • phone number