Round Table | Social Work without Frontiers

[English version HERE]


Masă rotundă | Asistența socială fără frontiere 

Prezentatori |
Dr. Roxana NECULA –  Președinte al filialei teritoriale CNASR Iași, ROMÂNIA; Lector univ. Dr. La Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Departamentul de Filosofie și Științe Sociale și Catedra de Psihologie și Științe ale Educației (ROMÂNIA)

Obiective | 
Scopul atelierului este de a dezbate practica socială sub provocările etice contemporane, în contextul practicilor internaționale. Se va discuta asistenta socială actuală din perspectiva valorilor etice, la nivel teoretic și practic, fără a se stabili o graniță disciplinară precisă, având ca punct de pornire legăturile dintre practica românească și cele mai bune practici din alte țări.

Înregistrare ca auditor | pentru înregistrarea ca auditor, vă rugăm să ne trimiteți intenția dvs. la cnasriasi@gmail.com împreună cu următoarele informații:

  • Numele complet
  • instituție de afiliere
  • adresa de email
  • numar de telefon

[English version HERE]

Round Table | Social Work without Frontiers

Chair | 

Roxana NECULA  – President of the territorial department of CNASR Iasi, ROMANIA; PhD Associated professor at University „Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Department of Philosophy and Social Sciences and Department of Psychology and Educational Sciences (ROMANIA)

Aims of the round Table | 

The purpose of the workshop is to debate social practice under the challenges of contemporary ethics, in the context of the international practices. Current social work from the perspective of the governing ethical values, at theoretical and practical level, without drawing a precise disciplinary border will be discussed, having as starting point the connections between Romanian practice and other countries best practices.

Registration | for registration as auditor please send us your intention at cnasriasi@gmail.com together with following information:

  • full name
  • institution of affiliation
  • email address
  • phone number