FEES & DEADLINES | LUMEN ESH2017

[English version HERE]

4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health | 29-30 September 2017 | Chisinau, Moldova

Termene limita pentru inregistrare |

  • Inregistrare timpurie: 15 iulie 2017
  • Inregistrare normala: 15 august 2017 Extindere extraordinara: 15 septembrie
  • Inregistrare tarzie: 20 septembrie 2017

[Nota! Taxa de participare este individuala, pe fiecare autor membru in autoratul unui abstract inscris in conferinta.] 

Prezentare ORALA & VIRTUALA
Timpurie 35 euro (prima inscriere) 20 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Normala  55 euro (prima inscriere) 30 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Tarzie 75 euro (prima inscriere) 40 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Prezentare POSTER
Timpurie & Normala  55 euro (prima inscriere) 30 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Tarzie 75 euro (prima inscriere) 40 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Prezentare in WORKSHOP 
Timpurie & Normala  35 euro (prima inscriere) 20 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Tarzie  55 euro (prima inscriere) 40 euro fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Prezentare ORALA (a autorilor afiliati la institutii din Moldova, altele decat USEFS)
Timpurie 150 MDL (prima inscriere) 100 MDL fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Normala & Tarzie  300 MDL (prima inscriere) 100 MDL fiecare inscriere (de la a 2-a pana la a 4-a inscriere a aceluiasi autor)
Prezentare POSTER & VIRTUALA pentru aceasta categorie NU ESTE DISPONIBILA
Prezentare ORALA (a autorilor afiliati la USEFS)
Timpurie, Normala & Tarzie 0 MDL (indiferent de numarul de abstracte inscrise) Participare gratuita
Prezentare POSTER & VIRTUALA pentru aceasta categorie NU ESTE DISPONIBILA

Pentru inscrierea intr-un workshop deja inscris sau propunerea unui workshop nou, va rugam sa trimiteti propunerea dumneavoastra, incadrata in template-ul specific la adresa lumeninternational15@gmail.com.

Termen limita pentru trimiterea ARTICOLULUI IN EXTENSO | 30 septembrie (Raspunsul  de acceptare/ respingere  al ARTICOLULUI IN EXTENSO – 4 saptamani de la trimiterea articolului in extenso.)
 Termen limita pentru achitarea TAXEI DE PUBLICARE:

 10 zile dupa acceptarea la publicare a articolului in extenso (nu al abstractului).

*Nota: Prin inregistrarea virtuala si cu poster, inregistrare video (sau  transmisie live via Skype) si postere – autorii isi dau acordul pentru diseminarea lucrarilor lor pe canalele de Youtube si pe retelele de socializare ale conferintei.

Detalii de plata, in EURO |
Beneficiar: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Adresa: Tepes Voda, No. 2
Oras: Iasi
Cod Postal: 700714
Tara: Romania
Numele bancii: Banca Transilvania
Filiala banca: Iasi, Romania
Adresa bancii: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17, Iasi, 700714, Romania
IBAN: RO61BTRL02404205i08137XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22ISA


Detalii de plata, in LEI  (RO) |
Beneficiar: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Adresa: Tepes Voda, No. 2
Oras: Iasi
Cod Postal: 700714
Tara: Romania
Numele bancii: Banca Transilvania
Filiala banca: Iasi, Romania
Adresa bancii: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17, Iasi, 700714, Romania,
IBAN: RO86BTRL02401205i08137XX


Detalii de plata, in LEI (MDL) |
Beneficiar: Sandu Stefan-Antonio
Contul beneficiarului: 2259A2021321
DNP: 1730719221336
cod: MOLDMD2X320
Banca: BC “Moldindconbank” S.A.


[English version HERE]


4th Central & Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health | 29-30 September 2017 | Chisinau, Moldova

Deadlines for registration |

  • Early registration: July 15, 2017 
  • Normal registration:  August 15, 2017  Extraordinary extension: September 15
  • Late registration:  September 20, 2017

[Note! The registration fee is individual, per author, for each author from the abstract authorship  accepted in the conference.]

ORAL & VIRTUAL Presentation
Early 35 euro (1st submission) 20 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
Normal  55 euro (1st submission) 30 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
Late  75 euro (1st submission) 40 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
POSTER Presentation
Early & Normal  55 euro (1st submission) 30 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
Late   55 euro (1st submission) 40 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
WORKSHOP Presentations
Early & Normal  35 euro (1st submission) 20 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late  75 euro (1st submission) 40 euro each (from 2nd to 4th submission of the same author)
ORAL presentation (for the authors affiliated at institutions from Moldova, others than USEFS)
Early 150 MDL (1st submission) 100 MDL each (from 2nd to 4th submission of the same author)
Normal & Late   300 MDL (1st submission) 100 MDL each (from 2nd to 4th submission of the same author)
POSTER & VIRTUAL presentation for this category is not available.
ORAL presentation  (of authors affiliated at USEFS)
Early, Normal & Late  0 MDL (Regardless of the number of abstracts submitted) free participation
POSTER & VIRTUAL presentation for this category is not available.

Deadlines for submitting FULL PAPER | September 30, 2017  (Answer of acceptance/rejection of the FULL PAPER – 4 weeks from full paper submission.)

Deadline for PUBLICATION FEE payment10 days after the acceptance of full paper for publication (not abstracts).
*Note: By registering with virtual and poster presentation, video recording (or Skype live broadcasting) and posters, authors give their implicit agreement in sharing their papers on the Youtube channels and on the social networks of the conference.

Payment of fee, in EURO
Account holder: Asociatia LUMEN
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17,  Iasi,  700714,  Romania
IBAN: RO61BTRL02404205i08137XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22ISA


Payment of fee in LEI (Romanian currency)
Account holder: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17, Iasi,  700714,  Romania
IBAN: RO86BTRL02401205i08137XX


Payment of fee in MDL (Moldavian currency)
Beneficiary: Sandu Stefan-Antonio
Beneficiary account: 2259A2021321
DNP: 1730719221336
code: MOLDMD2X320
Bank: BC “Moldindconbank” S.A.