Round Table | Scientific Publication Opportunities with LUMEN

[English version HERE]


Masă rotundă | Posibilități de publicare științifică cu vizibilitate internațională – Editura LUMEN – 16 ani de excelență editorială

Prezentatori |

1. Profesor dr. Antonio SANDU – Director al Centrului de Conferințe LUMEN
2. Dr. Ana FRUNZĂ – Cercetător Științific 3, Centrul de Cercetari Socio-Umane LUMEN

Obiective | 
În cadrul mesei rotunde se vor desfasura discuții despre și se vor prezenta activităților științifice LUMEN din ultimii 16 ani – revistele LUMEN, Centrul de Cercetari LUMEN,  Centrul de Conferințe LUMEN, Editura LUMEN. Accentul principal al mesei rotunde va fi lansarea celor mai noi 5 reviste de acces deschis publicate de Editura LUMEN:
 • Journal for Social Media Inquiry
 • Moldavian Journal for Education and Social Psychology
 • Journal for Ethics in Social Studies
 • Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics
 • Journal of Mediation & Social Welfare

Înregistrare ca auditor | pentru înregistrarea ca auditor, vă rugăm să ne trimiteți intenția dvs. la lumeninternational15@gmail.com împreună cu următoarele informații:

 • Numele complet
 • instituție de afiliere
 • adresa de email
 • numar de telefon

[English version HERE]

Round Table | Scientific publication opportunities with international visibility – LUMEN Publishing House – 16 years of editorial excellence

Chairs | 

1. Professor PhD Antonio SANDU – Director of LUMEN Conference Center
2. PhD Ana FRUNZĂ – Scientific Researcher 3, LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences

Aims of the round Table | 

During the round table, there will be the discussions and presentation of the scientific activities – LUMEN journals, LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, LUMEN Conference Center, LUMEN Publishing. The main focus of the round table will the launching of the 5 newest open access journals published by LUMEN Publishing:

 • Journal for Social Media Inquiry
 • Moldavian Journal for Education and Social Psychology
 • Journal for Ethics in Social Studies
 • Eastern-European Journal of Medical Humanities and Bioethics
 • Journal of Mediation & Social Welfare

Registration | for registration as auditor please send us your intention at lumeninternational15@gmail.com together with following information:

 • full name
 • institution of affiliation
 • email address
 • phone number