FEES & DEADLINES | 3rd NASHS2017

[English version HERE]

Taxe si termene limita pentru inregistrare |

Taxa de inregitrare este individuala, pentru fiecare autor in parte. Atfel, fiecare autor mentionat in Abstractul trimis pentru participarea la Conferinta, este necesar sa achite taxele dupa cum urmeaza in urmatoarele randuri. Taxa de inregistrare nu acopera si publicarea sau participarea in cadrul evenimentului social.

*Pentru paricipantii cu afiliere la institutiile de invatamant si cercetare din Republica MoldovaLUMEN ofera un grant de 50% reducere din taxa de inregistrare. Pentru a putea beneficia de acest Grant, participantii sunt rugati sa specifice institutia de afiliere si dorinta de a beneficia de grant, in mod specific, in Formularul de Inregistrare sau prin e-mail.

Participantii afiliati Universitatii Gazda (ULIM) beneficiaza de participare gratuita in cazul in care se inregistreaza cu prezentare ORALA.

Utilizati acest template pentru a va inregistra abstractul pentru participare orala, poster sau viruala.

Termene limita pentru inregistrare |

  •  Inregistrare timpurie: 23 aprilie 2017
  •  Inregistrare normala: 21 mai 2017
  • Inregistrare tarzie: 28 mai 2017
ORAL & VIRTUAL Presentation
Early 23.04.201730.03.2017 (inactive) 35 euro(1st submission) 20 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Normal 21.05.2017 55 euro (1st submission) 30 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017  75 euro 55 euro(1st submission) 40 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
POSTER Presentation
Early & Normal 21.05.2017 55 euro(1st submission) 30 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017 75 euro 55 euro (1st submission) 40 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
SYMPOSIUM & WORKSHOP Presentations
Early & Normal 21.05.2017 35 euro(1st submission) 20 euro(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017  55 euro (1st submission) 40 euro(from 2nd to 4th submission of the same author)

Pentru simpozion si workshop va rugam sa trimiteti propunerea dumneavoastra, incadrata in template-ul prezent, la adresa lumenconference@gmail.com.

Termen limita pentru trimiterea ARTICOLULUI IN EXTENSO |

 30 iunie 2017 – Termen limita pentru trimiterea articolului in extenso (Pentru a putea trimite articolul in extenso  este necesar ca cel putin unul dintre autorii articolului  sa fie inregistrat la conferinta).
Raspunsul  de acceptare/ respingere  al ARTICOLULUI IN EXTENSO:
4 saptamani de la trimiterea articolului in extenso.
 
 Termen limita pentru achitarea TAXEI DE PUBLICARE:
 10 zile dupa acceptarea la publicare a articolului in extenso (nu al abstractului).
*Nota: Prin inregistrarea virtuala si cu poster, inregistrare video (sau  transmisie live via Skype) si postere – autorii isi dau acordul pentru diseminarea lucrarilor lor pe canalele de Youtube si pe retelele de socializare ale conferintei.
 
Detalii de plata, in EURO | 
Account holder: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
IBAN: RO61BTRL02404205i08137XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22ISA
 
Detalii de plata, in LEI  (RON) |
Account holder: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
IBAN: RO86BTRL02401205i08137XX
 
Detalii de plata, in LEI (MDL) | 
Beneficiar: Sandu Stefan-Antonio
Contul beneficiarului: 2259A2021321
DNP: 1730719221336
cod: MOLDMD2X320
Banca: BC “Moldindconbank” S.A.

 


[English version HERE]


Fees & Deadlines | 

The registration fee is individual, per each author, which means that each author mentioned in the authorship of the Abstract submitted to the Conference, should pay the fee as follows. The registration fee does not cover the publication, or the participation to the social event. Please see the publication fee page. 

* For participants with affiliation to institutions from the Republic of Moldova, LUMEN offers a special Grant of 50% discount from the registration fee. For receiving this Grant, the participants must mention their affiliation and request the grant in the Registration form or e-mail. 

Participants affiliated to the Host University (ULIM) benefit from free participation with ORAL presentation.

Deadlines for registration

  • Early registration 23th of April 2017
  • Normal registration 21st of May 2017
  • Late registration 28th of May 2017
ORAL & VIRTUAL Presentation
Early 23.04.201730.03.2017 35 euro(1st submission) 20 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Normal 21.05.2017 55 euro(1st submission) 30 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017 75 euro 55 euro(1st submission) 40 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
POSTER Presentation
Early & Normal 21.05.2017 55 euro(1st submission) 30 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017 75 euro 55 euro(1st submission) 40 euro each(from 2nd to 4th submission of the same author)
SYMPOSIUM & WORKSHOP Presentations
Early & Normal 21.05.2017 35 euro(1st submission) 20 euro(from 2nd to 4th submission of the same author)
Late 28.05.2017 75 euro(1st submission) 40 euro(from 2nd to 4th submission of the same author)

Use the template to register your abstract for oral, poster and virtual here.

For symposium and workshop please send your proposal at lumenconference@gmail.com using the template

Deadlines for submitting FULL PAPER 
30th of June 2017  Deadline for submitting full paper (For submitting a full paper at least one of the authors must be registered on the conference.)
Answer of acceptance/rejection of the FULL PAPER :
4 weeks from full paper submission.
 
Deadline for PUBLICATION FEE payment
10 days after the acceptance of full paper for publication (not abstracts).
*Note: By registering with virtual and poster presentation, video recording (or Skype live broadcasting) and posters, authors give their implicit agreement in sharing their papers on the Youtube channels and on the social networks of the conference.
 
Payment of fee, in EURO
Account holder: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
IBAN: RO61BTRL02404205i08137XX
COD SWIFT/BIC: BTRLRO22ISA
 
Payment of fee in LEI (Romanian currency)
Account holder: Asociatia Lumen
CUI: 13720372
Address: Tepes Voda, No. 2
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
Name of the Bank: Banca Transilvania
Branch of the Bank: Iasi, Romania
Address of the Bank: Str. Tudor Vladimirescu, camin studentesc T17
City: Iasi
Postal Code: 700714
Country: Romania
IBAN: RO86BTRL02401205i08137XX
 
Payment of fee in MDL (Moldavian currency)
Beneficiar: Sandu Stefan-Antonio
Contul beneficiarului: 2259A2021321
DNP: 1730719221336
cod: MOLDMD2X320
Banca: BC “Moldindconbank” S.A.